Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xây dựng bài giảng điện tử dạng nhúng

Để xây dựng bài giảng điện tử dạng nhúng, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Chúc thầy/cô thành công!