Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên tạo bộ đề từ file PDF Pro

Để thêm bộ đề giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Giáo viên tải file mẫu tại Đây

 

Để xem hướng dẫn chi tiết, thầy/cô thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang chủ chọn “Quản lý học tập” chọn “Quản lý nhiệm vụ” và chọn “Bài tập”

Bước 2: Chọn “Tạo đề”

Bước 3: Chọn “Tạo bộ đề từ PDF Pro”

Bước 4: Cấu hình bộ đề

Tại đây, thầy/cô tải bộ đề của mình lên dưới dạng file PDF. Hệ thống tự động cắt các câu hỏi:

Thầy/cô có thể thêm hoặc chỉnh sửa vùng câu hỏi và vùng đáp án tương ứng của mỗi câu:

Sau khi điều chỉnh câu hỏi Thầy/cô nhập đáp án tương ứng cho các câu hỏi và cấu hình điểm cho các câu hỏi đó:

Sau đó, Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin cấu hình bộ đề bao gồm: Tên bộ đề, khối, môn học, loại bài, thời gian làm bài,…

Bước 5: Tạo bộ đề và giao cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, Thầy/cô chọn “Tạo bài tập” và tiến hành giao cho học sinh của mình:

Khi giao bài thầy cô điều chỉnh thời gian giao và đối tượng giao bài:

Chúc Thầy/cô thành công!