Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên tạo bộ đề từ file PDF Pro

Để thêm bộ đề giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Giáo viên tải file mẫu tại Đây

Để xem hướng dẫn chi tiết, thầy/cô thực hiện theo các bước sau:

Để tạo bộ đề từ file PDF Pro, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” và chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Chọn “Tạo đề”.

Bước 4: Chọn “Tạo bộ đề từ PDF Pro”

Bước 5: Cấu hình bộ đề

Tại đây, thầy/cô tải bộ đề của mình lên dưới dạng file PDF. Hệ thống tự động cắt các câu hỏi:

Để chỉnh sửa câu hỏi, thầy/cô tích vào biểu tượng chiếc bút để chỉnh sửa.

Thầy/cô chọn “Tùy chỉnh” để thêm hoặc chỉnh sửa vùng câu hỏi và vùng đáp án tương ứng của mỗi câu. Sau đó chọn “Áp dụng” để lưu thay đổi

Sau khi điều chỉnh câu hỏi, Thầy/cô chọn “Chỉnh sửa”,nhập đáp án tương ứng cho các câu hỏi và cấu hình điểm cho các câu hỏi đó.

Sau đó, Thầy/cô nhập đầy đủ thông tin cấu hình bộ đề bao gồm: Tên bộ đề, khối, môn học, loại bài, thời gian làm bài,…

Lưu ý:  

Khi tích vào mục " Giải thích trắc nghiệm" giáo viên sẽ tiến hành chấm bài cho học sinh, không tích => hệ thống tự động chấm điểm.

" Chọn đảo câu hỏi" => thứ tự câu hỏi trên bài làm của mỗi học sinh sẽ được đảo trộn.

Bước 6: Tạo bộ đề và giao cho học sinh

Sau khi hoàn thành cấu hình, Thầy/cô chọn “Tạo bài tập” và tiến hành giao cho học sinh

Thầy/cô điều chỉnh thời gian giao bài, đối tượng, chọn loại hiển thị kết quả bài tập. Chọn “Giao bài”.

Lưu ý: Thầy/cô có thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không.

Chúc thầy/cô thành công!