Hướng dẫn dành cho Giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên nộp kế hoạch giáo dục

Để soạn thảo và nộp kế hoạch giáo dục, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:


Bước 1: Đăng nhập

– Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website "app.onluyen.vn"
– Tại đây, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.
- Tại màn hình trang chủ, Thầy/Cô chọn "Quản lý chuyên môn"
Bước 2: Tải lên Kế hoạch giáo dục

– Tại chức năng Giáo viên Bộ môn, Thầy/ Cô chọn "Nộp Kế hoạch giáo dục của Giáo viên"
– Thầy/cô chọn “Cập nhật file KHGD” và tải file lên

Sau khi tải lên KHGD, thầy/cô dùng các phím tắt để sử dụng các chức năng:

– Xem thông tin chi tiết

– Xem lịch sử duyệt

– Cập nhật file kế hoạch giáo dục

– Yêu cầu duyệt

– Danh sách phân phối chương trình

Bước 3: Nộp kế hoạch giáo dục

– Thầy/cô chọn "Yêu cầu duyệt"


– Thầy/Cô chọn “Gửi”

– Thầy/Cô chọn “Đồng ý” để xác nhận yêu cầu duyệt Kế hoạch giáo dục

  • Hệ thống sẽ thông báo Kế hoạch giáo dục đã được chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt"


Chúc thầy/cô thành công!