1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên quản lý lớp học tương tác

Để thêm quản lý lịch học Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Thầy/Cô vui lòng tải và cài đặt Classin tại Đây

 

Chúc Thầy/cô thành công!