Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên quản lý lớp học tương tác

Để thêm quản lý lịch học Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Thầy/Cô vui lòng tải và cài đặt Classin tại Đây

 

Chúc Thầy/cô thành công!