Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên giao bài tập cho học sinh

Để giao bài cho học sinh, giáo viên có thể lựa chọn giao ngay sau khi tạo thành công bộ đề hoặc là giao bài tại mục "Kiểm tra, đánh giá"

Để giao bài cho học sinh tại mục “Kiểm tra, đánh giá”, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Giáo viên xem hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô chọn “Kiểm tra, đánh giá” chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các bộ đề đã tạo của giáo viên ở trạng thái "Kho đề đã tạo".

Bước 3: Trong "Kho đề đã tạo" thầy/cô chọn bộ đề cần giao, tích vào ô vuông bên trái bộ đề và chọn biểu tượng mũi tên "Giao bài tập".

Thầy/cô điều chỉnh thời gian giao bài, đối tượng, chọn loại hiển thị kết quả bài tập. Chọn “Giao bài”.

Lưu ý: Thầy/cô có thể lựa chọn cho phép học sinh xem kết quả ngay khi hết hạn làm bài hoặc không.

Chúc thầy/cô thành công!