Tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm bài thi theo lớp bộ môn

Để chấm điểm cho bài thi của học sinh trong lớp mình giảng dạy, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!