1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Em muốn xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao thì làm thế nào?

Em muốn xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao thì làm thế nào?


Để xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao, em thao tác theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản được nhà trường cung cấp.

Bước 2: Tại trang chủ chọn vào mục Trường học.

Bước 3: Chọn Bài tập và chọn lớp bộ môn mà em muốn xem kết quả bài làm của mình.


Bước 4: Chọn tên bài tập mà em muốn xem báo cáo. Sau khi hết hạn làm bài thì hệ thống sẽ hiển thị kết quả làm bài của em để em theo dõi.


Chúc em thành công!