Chức năng dành cho ban giám hiệu
  1. Dành cho quản trị viên
  2. Chức năng dành cho ban giám hiệu

Hướng dẫn ban giám hiệu xem báo cáo kế hoạch giáo dục

Để xem báo cáo kế hoạch giáo dục, ban giám hiệu (Hiệu trưởng, hiệu phó) đăng nhập tại trang app.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc Thầy/cô thành công!