Chức năng dành cho ban giám hiệu
  1. Dành cho quản trị viên
  2. Chức năng dành cho ban giám hiệu

Hướng dẫn ban giám hiệu phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn

Để phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, Thầy/cô đăng nhập tại trang app.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/cô thành công!