1. Dành cho quản trị viên
  2. Chức năng dành cho ban giám hiệu

Hướng dẫn ban giám hiệu duyệt kế hoạch giáo dục

Để duyệt kế hoạch giáo dục, thầy/cô đăng nhập tại trang app.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây

Chúc Thầy/cô thành công!