Chức năng dành cho ban giám hiệu
  1. Dành cho quản trị viên
  2. Chức năng dành cho ban giám hiệu

Hướng dẫn ban giám hiệu duyệt kế hoạch giáo dục

Để duyệt kế hoạch giáo dục, thầy/cô đăng nhập tại trang app.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây

Chúc Thầy/cô thành công!