Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử kỳ thi Thách thức tư duy Thuật toán Bebras 2023

Để tham gia ôn tập và tham gia thi thử kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2022. Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc em thành công!