Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử kỳ thi Thách thức tư duy Thuật toán Bebras

Để tham gia ôn tập và tham gia thi thử kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras . Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc em thành công!