1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Để tham gia thi thử học sinh truy cập tại trang app.onluyen.vn đăng nhập tài khoản được ban tổ chức cấp và thực hiện theo hướng dẫn sau đây

Chúc các em thành công!