Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn tô phiếu trắc nghiệm đối với bài thi Bebras

Hướng dẫn tô phiếu trắc nghiệm đối với bài thi Bebras

Thí sinh theo dõi hướng dẫn tô phiếu trắc nghiệm của bài thi Bebras theo video dưới đây: 

Chúc thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi!