Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn thí sinh sử dụng Tài khoản Tự luyện - Thi trực tuyến kỳ thi Thách thức tư duy Thuật Toán Bebras

Để sử dụng tài khoản ôn tập, thí sinh truy cập tại website Bebras.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em thành công!