1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi vòng 1 kỳ thi Thách thức tư duy Thuật toán Bebras

Để tham gia thi vòng 1 kỳ thi Thách thức tư duy Thuật toán Bebras. Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc các em làm bài thật tốt nhé!