1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản ôn tập Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán BEBRAS

Khi đăng ký tham dự thi, mỗi thí sinh sẽ được BTC cấp tài khoản ôn tập. Thí sinh đăng nhập tài khoản được cấp tại trang app.onluyen.vn Và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em thành công!