Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Giới thiệu cơ cấu giải thưởng kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras

Cơ cấu giải thưởng

Vòng 1:

- Tuần 1: Thí sinh xuất sắc nhất vòng 1: Dành cho các thí sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối lớp tham gia thi vòng 1 tuần 1. 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Kỷ niệm chương.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

Vòng 2:

- National Champion Vô địch Quốc gia: Dành cho thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi khối lớp. 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Cúp vô địch.

+ Huy hiệu giải National Champion.

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế. 

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

- High Distinction: Dành cho Top 10 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi khối (xếp hạng 02-10). 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Huy chương High Distinction.

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

- Distinction Giỏi: Dành cho Top 30 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi khối lớp (xếp hạng 11-30) 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

- School Champion Vô địch trường: Dành cho Top thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi trường (dành cho các trường có ít nhất 30 thí sinh dự thi).

Giải thưởng bao gồm: 

+ Chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

Vòng 3:

- Hải ly vô địch: Dành cho thí sinh xuất sắc nhất Game show "Rung đuôi vàng"

Giải thưởng bao gồm: 

+ Kỷ niệm chương.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.