1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Vòng 1:

- Tuần 1: Thí sinh xuất sắc nhất vòng 1: Dành cho các thí sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối lớp tham gia thi vòng 1 tuần 1. 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Kỷ niệm chương.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

Vòng 2:

- National Champion Vô địch Quốc gia: Dành cho thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi khối lớp. 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Cúp vô địch.

+ Huy hiệu giải National Champion.

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế. 

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

- High Distinction: Dành cho Top 10 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi khối (xếp hạng 02-10). 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Huy chương High Distinction.

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

- Distinction Giỏi: Dành cho Top 30 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi khối lớp (xếp hạng 11-30) 

Giải thưởng bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

- School Champion Vô địch trường: Dành cho Top thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi trường (dành cho các trường có ít nhất 30 thí sinh dự thi).

Giải thưởng bao gồm: 

+ Chứng nhận của Ủy ban Bebras Quốc tế.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.

Vòng 3:

- Hải ly vô địch: Dành cho thí sinh xuất sắc nhất Game show "Rung đuôi vàng"

Giải thưởng bao gồm: 

+ Kỷ niệm chương.

+ Phần thưởng của BTC tại Việt Nam.

+ Phần thưởng của các nhà tài trợ đồng hành cùng kỳ thi.