Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Giới thiệu đối tượng tham gia kỳ thi AMC

Học sinh lớp mấy được tham dự cuộc thi AMC?


Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm:


  • AMC 8: Dành cho học sinh từ lớp 4, 5, 6, 7 và 8.
  • AMC 10: Dành cho học sinh lớp 9, 10 và học sinh đạt thành tích cao ở AMC8
  • AMC 12: Dành cho học sinh 11,12.
  • AIME : Học sinh đạt thành tích cao ở AMC10/12