Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Giới thiệu cấu trúc đề thi kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8

Cấu trúc đề thi AMC


1. Đối với AMC8.

- Đề thi bao gồm 25 câu trắc nghiệm song ngữ bao gồm toàn bộ tiếng Anh ở phía trên và toàn bộ tiếng Việt ở phía dưới. Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai ngôn ngữ để làm bài thi. Thí sinh sẽ tô đáp án đúng vào phiếu trả lời.

- Thí sinh làm đúng được cộng 1 điểm, làm sai không bị trừ điểm, không làm nhận 0 điểm. Điểm tối đa là 25/25.

- Thời gian làm bài 40 phút.

2. Đối với AMC10/12.

Đề thi bao gồm 25 câu trắc nghiệm song ngữ bao gồm toàn bộ tiếng Anh ở phía trên và toàn bộ tiếng Việt ở phía dưới. Thí sinh có thể lựa chọn một trong hai ngôn ngữ để làm bài thi. Thí sinh sẽ tô đáp án đúng vào phiếu trả lời.

- Thí sinh làm đúng được 6 điểm, làm sai không bị trừ điểm, bỏ trống được 1,5 điểm.  Điểm tối đa của bài thi là 150 điểm.

- Thời gian làm bài 75 phút.

Xem thêm các bộ đề của các năm đã được lưu lại sẵn trên trang web tại ĐÂY. và chọn mục cấu trúc kỳ thi để tải đề về tham khảo.

Mọi thông tin cần hỗ trợ Quý khách hàng liên hệ tới hotline 0969602660 của BTC để được hỗ trợ kịp thời.