Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn học sinh đăng ký tài khoản và tham dự thi thử kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8

Để tham gia thi thử, thí sinh chưa đăng ký với ban tổ chức thực hiện theo các bước trong hướng dẫn sau đây

Bước 1. Đăng ký tài khoản tham gia thi.

Để đăng ký tài khoản thí sinh truy cập trang app.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn tại ĐÂY

Bước 2. Tham gia thi

Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc các bạn thành công!