Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8

Để tham gia thi thử, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Chúc các em thành công!