Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản tự luyện - thi trực tuyến kỳ thi Toán học Hoa kỳ AMC8

Đối với thí sinh đã hoàn thiện thủ tục đăng ký tham dự kỳ thi Toán học Hoa kỳ AMC8, thí sinh sử dụng tài khoản tự luyện - thi trực tuyến được BTC cấp theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em thành công!