1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản ôn tập và tham gia thi thử kỳ thi Toán Học Hoa Kỳ AMC8 trên app Mobile

Để tham gia ôn tập và thi thử kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8 trên app mobile tải về, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc các em thành công!