Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC10/12 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC10/12 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản ôn tập kỳ thi AMC10/12

Đối với kỳ thi AMC10/12 học sinh sử dụng tài khoản ôn tập theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc các em ôn tập thật tốt nhé!