Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC10/12 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC10/12 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thi AMC10/12

Để tham gia thi các thí sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi nhé!