1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản ôn tập Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMC8

Khi đăng ký dự thi, thí sinh được BTC cấp tài khoản để ôn tập trên hệ thống Onluyen.vn. Để sử dụng tài khoản, thí sinh đăng nhập tại trang App.onluyen.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em có kết quả cao trong kỳ thi nhé!