1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC8 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi như thế nào?

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi như thế nào?


Thời gian dự kiến:

  • AMC8: Sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 14/11/2021

Trước đó sẽ diễn ra các kỳ thi thử Online:

Lần 1: Ngày 12/09/2021

Lần 2: Ngày 24/10/2021

  • AMC10/12: Dự kiến diễn ra vào ngày 04/02/2022

- Điểm thi tập trung dự kiến tại các địa phương sau: Tp. Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

- Địa điểm thi hiện tại là các địa điểm thi dự kiến BTC sẽ công bố các điểm thi chính thức trên toàn quốc vào 10 ngày trước khi kỳ thi diễn ra để nhà trường, phụ huynh và thí sinh nắm bắt được thông tin.

- Trường hợp điểm thi chính thức bị ảnh hưởng bởi dịch BTC sẽ tiến hành kỳ thi Online dưới sự cam kết trung thực từ thí sinh, gia đình và nhà trường.

Chi tiết phụ huynh và học sinh theo dõi tại website chính thức của Kỳ thi: http://www.amcvietnam.edu.vn/