Câu hỏi thường gặp với Quản trị viên
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Câu hỏi thường gặp với Quản trị viên

Hướng dẫn Quản trị viên xuất báo cáo kỳ thi

Để xuất báo cáo kỳ thi do nhà trường hoặc sở tổ chức, Quản trị viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!