Hướng dẫn quản trị viên gán lớp cho giáo viên bộ môn

Để gán lớp cho giáo viên, quản trị viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc Thầy/cô thành công!