Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên gán lớp cho giáo viên bộ môn

Để gán lớp cho giáo viên, quản trị viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc Thầy/cô thành công!