Câu hỏi thường gặp với Quản trị viên
  1. Câu hỏi thường gặp
  2. Câu hỏi thường gặp với Quản trị viên

Hướng dẫn Quản trị viên đổi lớp học cho học sinh

Để đổi lớp học cho học sinh, Quản trị viên đăng nhập tại trang school.onluyen.vn.

Để đổi lớp học, quản trị viên cần xóa học sinh ra khỏi lớp cũ, sau đó thêm tài khoản học sinh đã có sẵn trên hệ thống vào lớp mới. Quản trị viên thao tác theo hướng dẫn trong video sau:

Chúc Thầy/cô thành công!