Tôi muốn xuất danh sách tài khoản Giáo viên và Học sinh của Trường học?

Tôi muốn xuất danh sách tài khoản Giáo viên và Học sinh của Trường học?

Để xuất danh sách tài khoản Giáo viên và học sinh của Trường, Thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn tạo tài khoản cho học sinh tại ĐÂY.

Xem thêm hướng dẫn tạo tài khoản cho giáo viên tại ĐÂY.