Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên tạo tài khoản giáo viên

Hướng dẫn tạo tài khoản Giáo viên


Để thêm tài khoản Giáo viên, cần sử dụng tài khoản Quản trị viên Nhà trường đã được Onluyen.vn cấp trước đó tại Đây. Có 2 cách thêm tài khoản Giáo viên như sau:


Cách 1: Tạo từng tài khoản.Cách 2: Thêm tài khoản theo danh sách.


 

Chúc Thầy/cô thành công!