Tôi muốn tạo lớp niên khóa?

Tôi muốn tạo lớp niên khóa?


Quản trị viên của Trường sẽ có quyền chức năng để tạo lớp niên khóa.

Bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:Chúc Thầy/Cô thành công!

Tham khảo thêm hướng dẫn thêm học sinh vào lớp tại ĐÂY.