Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên tạo lớp niên khóa

Quản trị viên của Trường sẽ có quyền chức năng để tạo lớp niên khóa.

Thầy/cô vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:Chúc Thầy/cô thành công!

Tham khảo thêm hướng dẫn thêm học sinh vào lớp tại ĐÂY.