Quản lý kỳ thi

Hướng dẫn Quản trị viên (Admin) Sở Giáo dục xem báo cáo, thống kê kỳ thi

Để xem báo cáo, thống kê kỳ thi của toàn Sở, Quản trị viên của Sở thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập: 

Thầy/cô truy cập vào website "school.onluyen.vn"

Thầy/cô sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập hệ thống.

Bước 2: Chọn kỳ thi: 

2.1 Tại mục "Kiểm tra đánh giá", thầy/cô chọn “Quản lý kỳ thi” 


2.2 Thầy/cô chọn bộ lọc, chọn kỳ thi đang muốn xem báo cáo, thống kê và nhấn “Chi tiết” 

2.3 Tại “Danh sách các bài thi trong kỳ thi”, thầy/cô chọn bài thi mong muốn, chọn "Chức năng" và nhấn “Xem thống kê” 

2.4 Thầy/cô sử dụng bộ lọc để xem báo cáo và nhấn chọn “Chi tiết” để xem quá trình làm bài của học sinh2.5 Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết từng thao tác của học sinh trong quá trình làm bài

2.6 Thầy/Cô chọn "Xuất báo cáo" để tải file báo cáo lịch sử bài làm của học sinh về thiết bị

Chúc Thầy/cô thành công!