Hướng dẫn Quản trị viên (Admin) Sở Giáo dục xem báo cáo, thống kê kỳ thi

Để xem báo cáo, thống kê kỳ thi của toàn Sở, Quản trị viên của Sở thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập: 

  • Thầy/cô sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào website school.onluyen.vn 

Thầy/cô sử dụng tài khoản đã được cấp để truy cập hệ thống.

Bước 2: Chọn kỳ thi: 

2.1 Tại thanh menu, thầy/cô chọn “Quản lý kỳ thi” 


2.2 Thầy/cô chọn kỳ thi đang muốn xem báo cáo, thống kê và nhấn “Chi tiết” 

2.3 Tại “Danh sách các bài thi trong kỳ thi”, thầy/cô chọn bài thi mong muốn và nhấn “Xem thống kê” 

2.4 Thầy/cô sử dụng bộ lọc để xem báo cáo và nhấn chọn “Chi tiết” để xem quá trình làm bài của học sinh2.5 Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết từng thao tác của học sinh trong quá trình làm bài

Chúc Thầy/cô thành công!