Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên nâng lớp theo niên khóa mới cho học sinh

Hướng dẫn nâng lớp theo niên khóa mới cho học sinh

Để thực hiện nâng lớp theo niên khóa mới cho học sinh, Quản trị viên nhà trường đăng nhập tại school.onluyen.vn và thực hiện theo các bước sau đây:


Bước 1: Thay đổi niên khóa

Trước tiên, để có thể tiến hành nâng lớp theo niên khóa mới Thầy/Cô thay đổi niên khóa về niên khóa cũ (2022-2023) bằng cách chọn vào tên đăng nhập ở góc màn hình bên trái sau đó chọn "Thay đổi niên khóa"


Bước 2: Chọn "Quản lý trường học" sau đó chọn "Nạp dữ liệu trường" rồi chọn "Tải xuống dữ liệu trường 2022-2023" để tải file dữ liệu.

Sau khi tải file dữ liệu về, Thầy/Cô mở file đã tải và chỉnh sửa dữ liệu trong file đã tải

- Tại sheet Class Thầy/Cô thay đổi niên khóa về niên khóa hiện tại (Ví dụ 2023-2024)

 Lưu ý:  Đối với các lớp mới (Ví dụ các em học sinh mới lên lớp 10) Thầy/Cô không nhập thêm vào file dữ liệu vừa xuất mà thực hiện nạp dữ liệu theo hướng dẫn sau Đây

- Tại sheet Teacher Thầy/Cô điều chỉnh một số thông tin sau:

+ Nhập "Danh sách lớp do giáo viên chủ nhiệm" theo niên khóa mới

+ Nhập "Danh sách các lớp giáo viên giảng dạy" theo đúng cấu trúc "Tên lớp - mã môn". Nếu một giáo viên dạy nhiều lớp thì giữa các lớp cách nhau bởi dấu phẩy.

+ Đối với giáo viên mới, nhập đầy đủ thông tin của giáo viên theo đúng cấu trúc file.

+ Đối với giáo viên chuyển đi, xóa thông tin giáo viên tại file dữ liệu.

+ Đối với mã môn Thầy/Cô nhập đúng theo danh sách mã môn sau đây:


- Tại sheet Students Thầy/Cô có thể thay đổi một số thông tin sau:

+ Điều chỉnh "Lớp mới" của học sinh theo đúng niên khóa.

+ Đối với học sinh chuyển trường chưa có tài khoản mới thêm vào, Thầy/Cô nhập đầy đủ thông tin theo cấu trúc file dữ liệu.

+ Đối với học sinh chuyển đi, xóa thông tin học sinh tại file dữ liệu


Bước 3: Nạp dữ liệu lên hệ thống

Sau khi điều chỉnh file dữ liệu thầy cô lưu file và tiến hành nạp dữ liệu lên hệ thống. Tuy nhiên, khi nạp file lên hệ thống Thầy/cô thay đổi niên khóa về niên khóa mới (2023-2024).

Chọn "Chọn tệp" để chọn tệp Thầy/cô vừa chỉnh sửa, sau đó chọn "Tải lên" để nạp file lên hệ thống

Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn xuất danh sách tài khoản giáo viên và học sinh tại ĐÂY